معاونت دانشجویی فرهنگی در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه‌های آموزش و پژوهش، رسالت سوم دانشگاه یعنی فرهنگ‌سازی برای ورود موفقیت‌آمیز دانشجو به جامعه پس از پایان تحصیل را نیز بر عهده دارد. وظایف اصلی این معاونت شامل ارائه خدمات رفاهی- دانشجویی، تأمین و ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان و ارائه خدمات فرهنگی و فوق ‌برنامه است که از طریق مدیریت‌ها و واحدهای زیرمجموعه انجام می‌گردد.

 
 
 
 

رضا دستجردی

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

مدرک: 

ایمیل:

تلفن :05632395301

   زهرا آبادیان

سمت: مسئول دفتر

مدرک: فوق دیپلم مدیریت بازرگانی

ایمیل:abadiyan@bums.ac.ir 

تلفن :05632395301